10 May, 2018

Realitat virtual i docència: reptes i oportunitats


Antonia Cascales Martínez

Doctora en Educació, Diplomada en Educació Infantil i Primària, Llicenciada en Psicopedagogia i experta en Tecnologia Educativa.

Des de 2015 fins a l'actualitat exerceix el lloc d'Assessora de Formació en l'especialitat Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement en el Centre de Professors i Recursos de la Regió de Múrcia. Professora en màsters de Formació del Professorat (Facultat d'Educació) i Psicologia de l'Educació (Facultat de Psicologia).

Membre del Comitè de Redacció de la Revista DIM. Universitat de Barcelona. Membre de Comitès Científics de congressos TECNONEET sobre Tecnologia i Atenció a la Diversitat, Pissarra Digital Interactiva. Membre de l'Equip TECNONEET (Tecnologia Educativa i Atenció a la Diversitat), de la Conselleria d'Educació, Ciència i Investigació de la Regió de Múrcia.


DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ:

La sessió pràctica ofereix la possibilitat d'explorar i discutir com integrar la Realitat Virtual en la docència universitària posant especial èmfasi en els recursos tecnològics de baix cost existents en el mercat i les metodologies actives que propicien les innovacions en l'aula. Aquest taller cercarà explorar formes alternatives d'entendre a innovar amb recursos tecnològics emergents en la docència.


OBJECTIUS:

  • Acostar l'ús de la Realitat Virtual al món docent de caràcter universitari amb la finalitat de potencialitzar el seu ús dins dels diferents graus acadèmics.
  • Generar un coneixement entre els assistents quant a l'evolució científica, beneficis testats dels contextos virtuals, a més de la seua capacitat d'avaluació i entrenament a nivell competencial.
  • Donar eines vinculades a entorns Virtuals personalitzades a graus tècnics a fi de generar un clima de diàleg quant a l'ús de la Realitat Virtual en el context acadèmic.

CONTINGUTS:

  • Recursos tecnològics per a la docència: Realitat virtual, tipus de dispositius.
  • Metodologies actives d'ensenyament/aprenentatge per a integrar la Realitat Virtual en la docència universitària.
  • El paradigma competencial com a base de l'aplicabilitat de les tecnologies virtuals.