27 October, 2016

Call for papers

Queden per a poder presentar els teus treballs a INRED …

– Data límit per a l’enviament de papers: 2/04/2017

– Notificació de l’acceptació o rebuig de les comunicacions: 15/05/2017

– Inscripció de l’autor: Una vegada acceptada una comunicació, perquè aquesta siga presentada en el Congrés, és imprescindible que almenys un dels autors estiga inscrit abans del 02/07/2017