27 October, 2016

Call for papers

Queden per a poder presentar els teus treballs a INRED ...

- Data límit per a l'enviament de treballs: 25/03/2018

- Notificació de l'acceptació o rebuig de les comunicacions: 15/05/2018

- Inscripció de l'autor: Una vegada acceptada una comunicació, perquè aquesta siga presentada en el Congrés, és imprescindible que almenys un dels autors estiga inscrit abans del 18/06/2018