27 October, 2016

Call for papers

Queden per a poder presentar els teus treballs a INRED ...
Per a presentar una comunicació es prega seguir alguna de les plantilles facilitades a continuació:

text-x-tex-icon

Plantilla Word

Plantilla LaTex