15 November, 2016

Inscripció

El termini d'inscripció s'iniciarà el pròxim 16 de maig de 2018


  • Les contribucions només es publicaran en les actes del congrés si almenys un dels autors de cada treball acceptat s'inscriu en el congrés.
  • Una inscripció pot cobrir un màxim de 2 treballs.
  • És necessària la inscripció per a assistir al congrés, tot i que no es desitge presentar cap comunicació.

Preu:

El preu de la inscripció és de 100 €, i inclou el següent
  • Admissió a les conferències i comunicacions
  • Documentació i material del congrés
  • Contribucions en suport digital
  • Coffee break
[Els membres de la UPV poden consultar amb l'organització (inred@upv.es) la disponibilitat d'ajudes per al pagament de les taxes]

Devolucions i cancel·lacions:

Només s'atendran sol·licituds de cancel·lació si es reben abans del  22 de juny de 2018. Hi ha una taxa de 10€ per despeses de gestió que no es retornarà en cap cas.

Procediment d'inscripció:

Podràs realitzar la teua inscripció des d'aquesta mateixa pàgina a partir del pròxim 16 de maig de 2018.