10 May, 2018

Per què crear un curs MOOC? Estratègies i claus


Juan Antonio Marín García


És professor titular en el Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de València. Des de 1994 impartix docència a temps complet de "gestió", "treball en equip", "millora de processos", i "gestió de recursos humans" en el Grau d'Enginyeria d'Organització Industrial i també en doctorat i màster (com a professor i com a director dels programes) . Participa sovint en formació per a professors i personal universitari. I també en tallers de formació per a comandaments i treballadors d'organitzacions. És membre fundador dels grups d'investigació i-GRHUP, ROGLE i IEMA, en els quals participa.

Ha publicat articles científics sobre gestió participativa, millora contínua, TQM, TPM, Lligen Manufacturing i aprenentatge actiu en docència universitària. És editor cap o editor associat en les revistes: Working Papers on Operations Management, REDU-Revista de Docència Universitària and Journal of Industrial Engineerin and Management.


DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ:

En aquesta sessió s'abordaran les claus del que és un curs MOOC, avantatges, inconvenients, i idees a desenvolupar a l'hora de crear aquest tipus de cursos, així com quin és la situació d'aquest tipus de formació en el moment actual. Es tracta d'una sessió dinàmica-participativa on els participants compartiran punts de vista, dubtes, accions…


OBJECTIUS:

En finalitzar la sessió, els participants seran capaços de:

  • Definir què és un MOOC i diferenciar-ho d'altres formats
  • Decidir si els interessa llançar-se/continuar amb el desenvolupament de cursos MOOCs

CONTINGUTS:

  • Què és un MOOC?
  • Avantatges – Inconvenients
  • Compensa, per què?