4 June, 2018

Presentació IN-RED

Des del Comitè Organitzador del IV Congrés Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa IN-RED 2018 ens complau convidar-los a presentar propostes de treballs en l'àmbit de l'ensenyament superior relatius a les àrees temàtiques següents:

  • Recursos tecnològics per a la docència
  • Metodologies actives d'ensenyament/aprenentatge
  • Desenvolupament de competències en l'alumnat
  • Implementació d'innovacions a l'aula.

Salutació del Comitè Executiu

vred-vegacarrero

Virginia Vega Carrero

Vicerectora de Recursos Digitals i Documentació de la Universitat Politècnica de València
veca-vendrellvidal

Eduardo Vendrell Vidal

Vicerector d'Estudis, Qualitat i Acreditació de la Universitat Politècnica de València

La Universitat Politècnica de València convoca el IV Congrés Nacional d’Innovació Educativa i Docència en Xarxa IN-RED 2018 que tindrà lloc a la ciutat de VALÈNCIA els dies 19 i 20 de juliol de 2018, organitzat conjuntament pel Vicerrectorat de Recursos Digitals i Documentació, i el Vicerrectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació de la Universitat Politècnica de València.

L’experiència viscuda en edicions anteriors del congrés ens ha portat a plantejar una nova edició de l'esmentat congrés, amb la finalitat d’oferir de nou l’oportunitat de mostrar distintes experiències docents basades en la innovació, desenvolupament de metodologies, implantació de millores a l’aula, etc., totes elles relacionades directa o indirectament amb la qualitat dels processos d’ensenyament (ací falta alguna cosa, coma, “i”, …)  aprenentatge desenvolupats en l’àmbit de l’educació superior.

Amb el lema “A la recerca d’una veritable experiència d’aprenentatge” s’intentarà aportar evidències sobre com una participació activa per part dels alumnes a l’aula i més enllà de les aules, ofereix una oportunitat de creixement i preparació d’aquestos per a un futur professional que responga a les necessitats i competències del mercat laboral actual.

Vos animem, per tant, a participar en INRED 2018 i a compartir les vostres experiències i idees innovadores  per a aconseguir millorar de forma contínua l’eficàcia i la qualitat de la docència universitària. Cordialment.

Virginia Vega Carrero i Eduardo Vendrell Vidal

Comitè Executiu INRED2018.