2 February, 2017

Raúl Santiago

Raúl Santiago     

És Doctor en Ciències de l’Educació per la Universitat de Navarra. Actualment és professor de l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar en la Universitat de La Rioja.

Ha sigut Director de l’Àrea de Recursos Multimèdia de la Fundació de la UR i Director del Centre Superior d’Idiomes de la Universitat Pública de Navarra. Ha participat com a assessor en projectes nacionals i europeus sobre aplicacions de les TIC en l’educació.

És director del Màster “Màster en Metodologies i Tecnologies Emergents Aplicades a l’Educació”. És autor i coautor d’entre uns altres; “Formació online guia per a profesors universitaris”, “The flipped classroom, com convertir l’escola en un lloc d’aprenentatge”, “Metodologies Inductives: El desafiament d’ensenyar mitjançant el qüestionament i els reptes”, “Tecnologia mòbil i innovació en educació: nous reptes i realitats en l’aula” i Learning Analytics: La narració de l’aprenentatge a través de les dades”.

“Flipped Classroom: 4  principis per a tenir en compte i 4 errors a evitar”

El “Flipped Classroom” (FC) o “aula inversa” (també aprenentatge invers) és un model pedagògic en el qual el docent proposa a l’alumnat transferir el treball de determinats processos d’aprenentatge fóra de l’aula amb la intenció de potenciar altres processos d’adquisició i pràctica amb el grup classe, aprofitant així millor el temps de treball dins de l’aula.

En aquesta ponència explicarem com poder “donar la volta” al treball que fa l’alumnat en el centre educatiu i fora d’aquest i al paper del docent en tots dos casos. Analitzarem eines, aplicacions 2.0 i altres recursos oberts, que poden proporcionar-nos un marc tecnològic adequat per al disseny, desenvolupament i implementació del nostre “Flipped Classroom”. Subratllarem alguns dels errors més habituals.

Destacarem alguns estudis de diferent tall sobre l’eficàcia del model, relacionant-ho amb variables de tipus cognitiu i motivacional.