TALLER #2

Aplicació a l'aula dels resultats de la investigació en l'ensenyament de les ciències

La investigació en ensenyament de les ciències ha aportat resultats interessants sobre com aprén l'alumnat en les classes de ciències. Els resultats de la investigació haurien de tindre el seu reflex en les nostres classes, però no sempre resulta fàcil crear ponts efectius entre aquests resultats i la pràctica docent.

En el taller que presentem, pretenem ajudar els assistents a crear aqueixos ponts. Per a això realitzarem una introducció general, treballarem amb exemples específics pràctics de tècniques d'ensenyament que utilitzem en classe de biologia i física i acabarem amb una reflexió que possibilite que cadascun dels assistents done principi al disseny del seu propi pont.Sobre Joserra Díez

Joserra Díez (Bilbao, 1970) pertany al cos de professorat agregat de la Universitat de País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) i és membre del grup d'investigació IKASGARAIA. 

És doctor en Biologia, imparteix docència en els Graus d'Educació Primària (Ciències de la Naturalesa a l'aula de EP I), Educació Social (Educació per al Desenvolupament Sostenible) i en el Màster de Formació del professorat de Secundària i Batxillerat (Ciències de la Terra). Les seues línies d'investigació se centren en l'Ensenyament de la Biologia i la Geologia i l'Educació per a la Sostenibilitat, aspectes que compagina amb la divulgació d'una Nova Cultura de l'Aigua i la capacitació de la societat entorn de l'aigua, el territori i la restauració fluvial.


Sobre Kristina Zuza

Kristina Zuza (Hernani, 1974) pertany al cos de professorat agregat de la Universitat de País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) i és membre del grup d'investigació IKASGARAIA. 

És doctora en Física i imparteix docència de Fonaments Físics de l'Enginyeria en primers cursos de graus d'enginyeria a l'Escola d'enginyeria de Guipúscoa i en el Màster de Formació de professorat de Secundària i Batxillerat en l'especialitat de CCNN i matemàtiques de la qual és coordinadora. La seua investigació se centra en l'ensenyament de la física. Investiga diferents aspectes com la detecció de les dificultats dels estudiants o les metodologies actives, amb l'objectiu de generar materials didàctics basats en la investigació.