TALLER #3

Com afavorir un aprenentatge més eficaç a través de la neuroeducación

A partir de les aportacions de la neuroeducación s'establiran estratègies que ajuden a afavorir un aprenentatge més efectiu a l'aula, dins d'un entorn d'educació superior.

Anna Forés


Sobre Anna Forés

Directora adjunta de la càtedra de Neuroeducación UB- EDU 1st, Professora de la UB, anteriorment de la URL. Ha exercit càrrecs de direcció i gestió acadèmica. Vicedegana de Doctorat. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB)
Codirectora del Màster de Neuroeducación de la UB, guanyadors del Premi Malapeira.

La seua dedicació se centra en tot el que tinga a veure amb l'educació i la humanització, a continuar creient en el gènere humà i a millorar l'educació. Per això, resiliència, neuroeducación i compromís per l'educació són elements clau.

És membre del grup d'investigació GR-EMA (entorns i materials per a l'aprenentatge) del IDP-ICE de la UB, i del grup d'Innovació INDAGA’T (Grup d'Innovació Docent per a afavorir la Indagació). 

Apassionada per l'educació i per com aprenem, és autora d'articles i més de 16 llibres sobre temàtica educativa com a Pedagogies emergents: 14 preguntes per al debat (Educació Universitària). Neuromitos en educació. L'aprenentatge des de la neurociència (Plataforma Editorial). Els aneguets lleigs i els cignes negres. Resiliència i Neurociència (Plataforma Editorial), entre altres.