TALLER #4

Disseny i avaluació de resultats d'aprenentatge

Partint dels elements bàsics determinats en investigacions prèvies i recomanats per agències d'avaluació, en aquest taller, en primer lloc, s'analitzaran i dissenyaran col·laborativament resultats d'aprenentatge i en un segon moment, es treballarà sobre l'alineació entre aquests i els mitjans i instruments d'avaluació des de l'enfocament de l'avaluació com a aprenentatge.María Soledad Ibarra Sáiz

Directora de la Càtedra UNESCO en Avaluació, innovació i excel·lència en educació. Directora del Grup d'Investigació EVALfor SEG509 – Avaluació en contextos formatius. Coordinadora del Màster MEVINAP – Avaluació i innovació en organitzacions i contextos d'aprenentatge. Universidad de Cádiz.


Gregorio Rodríguez Gómez

Catedràtic de Mètodes d'investigació en educació. Coordinador de l'Àrea Estratègica Estudis i investigacions en avaluació de la Càtedra UNESCO en Avaluació, innovació i excel·lència en educació. Membre del Grup d'Investigació EVALfor SEG509 – Avaluació en contextos formatius. Professor en el Màster MEVINAP – Avaluació i innovació en organitzacions i contextos d'aprenentatge. Universidad de Cádiz.