TALLER #5

Educar en la justícia social. Propostes des dels objectius de desenvolupament sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) han d'aconseguir-se per a l'any 2030 si desitgem un millor futur per a la humanitat. Per a aconseguir aquests objectius, l'educació superior i el rol que pot jugar el professorat és fonamental en la formació de ciutadans compromesos amb el seu entorn i amb pensament crític i propositiu, que els permeta ser creatius i innovar per a transformar el seu entorn i ser capaços de prendre decisions en benefici la societat.

En aquest context, el taller buscarà respostes a aquestes preguntes: Què fem cap a l'interior de les nostres classes per a reflexionar sobre els reptes socials, econòmics, ambientals, polítics i culturals actuals recollits l'Agenda 2030?, Com ens estem preparant els docents per a aquests reptes?,  Com estem preparant a l'alumnat per a viure en un món que exigeix noves formes d'interacció i col·laboració entre tots els agents de la societat?Mª de los Llanos Gómez Torres

Directora del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València, servei encarregat d'impulsar els valors de la solidaritat i el desenvolupament humà en la universitat. Doctora per la Universitat del País Basc en Estudis sobre el Desenvolupament, ha dut a terme treballs entorn del paper de la universitat com a actor de la cooperació internacional al desenvolupament. Ha participat en projectes de cooperació en col·laboració amb diferents ONG i desenvolupat treballs d'avaluació. En els últims anys ha dedicat part de la seua activitat a treballar la incorporació de l'Agenda 2030 en l'àmbit universitari a través dels instruments de la cooperació universitària al desenvolupament.


Sergio Pérez Medina

Tècnic de Participació Social i Cooperació del Centre de Cooperació al Desenvolupament la Universitat Politècnica de València, servei encarregat d'impulsar els valors de la solidaritat i el desenvolupament humà en la universitat. Llicenciat en Economia i Màster en Cooperació al Desenvolupament especialitzat en gestió de projectes i processos de desenvolupament, ha treballat com a avaluador extern de projectes d'Educació per a la Ciutadania Global. Des de 2004 ha participat com a voluntari en diferents associacions en els àmbits de la infància i joventut en situació de vulnerabilitat, l'agroecologia, la participació social i migracions. Actualment, centra el seu treball en l'estudi i foment de la participació social connectant universitat i entitats del tercer sector.