TALLER #6

El que saben els nostres entorns d'aprenentatge sobre el que fa (o no) el nostre estudiantat. Analítiques de l'Aprenentatge

El taller aborda l'enorme potencial de les analítiques d'aprenentatge o, dit d'una altra manera, com els docents poden millorar els seus processos d'ensenyament-aprenentatge a partir de l'anàlisi i posterior visualització de les dades que ofereixen els diferents entorns d'aprenentatge utilitzats, com ara Sakai, Moodle, Teams, però també els sistemes d'informació institucionals.

L'enfocament serà eminentment pràctic i es mostraran casos d'ús reals.José-V. Benlloch-Dualde

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de València i doctor per la Universitat Politècnica de València (UPV). Des de 1990 treballa com a professor titular en el Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors de la UPV. La seua investigació es focalitza en l'aprenentatge mediat per la tecnologia i, més en particular, en l'Analítica de l'Aprenentatge. En 2008 va obtindre un premi de Hewlett-Packard en el marc del programa HP Technology for Teaching Grant Initiative, Transforming teaching and learning through technology. En 2010 va rebre el Premi a l'Excel·lència Docent, atorgat per la Generalitat Valenciana i la UPV. Actualment és el subdirector docent del departament i participa en diversos projectes europeus relacionats amb temes educatius.


D. Lenin G. Lemus Zúñiga

D. Lenin G. Lemus Zúñiga va obtindre el grau de Doctor en Informàtica, per part de la Universitat Politècnica de València (UPV), l'any 2001. Des de l'any 1994, ha format part del professorat de la UPV, actualment és titular d'universitat adscrit al departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors de la UPV. El doctor Lemus ha col·laborat en la redacció de 46 publicacions docents en congressos nacionals i internacionals, ha participat en 17 accions d'innovació educativa i ha dirigit més de 200 treballs de fi de carrera inclosos treballs de fi de màster. El seu interés en la docència se centra en Analítica de l'aprenentatge i aplicació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (Tics) a la docència.