Quan

13 i 14 de Juliol · 2023

On

València (Espanya)

Organitza

Universitat Politècnica de València

LA INNOVACIÓ EDUCATIVA SE CITA A VALÈNCIA AL JULIOL DE 2023


Un any més ens plau informar-vos que IX Congrés d’innovació educativa i docència en xarxa INRED 2023 se celebrarà els dies 13 i 14 de juliol. Aquesta nova edició té com a lema “Models docents transformadors per a un aprenentatge al llarg de la vida”.

Les universitats es troben immerses en entorns de gran complexitat amb canvis transformadors com els mediambientals, interculturals, tecnològics, científics, que tenen implicacions d’abast en la formació dels nostres estudiants.

En aquest context, la qüestió de l’èxit universitari a llarg termini, no es pot centrar només en l’obtenció d’un títol, sinó que ha d’abordar també el tipus de formació que se’ls ofereix per a fer possible que els nostres titulats puguen enfrontar-se a un món que canvia ràpidament i en contextos socials i, sovint personals, turbulents i molt exigents.

Tenint en compte aquests reptes el congrés es plantejarà algunes qüestions com Quins entorns d’aprenentatge poden resultar valuosos per als estudiants? Quin tipus de pràctiques educatives caldria impulsar per a promoure experiències d’aprenentatge d’alt impacte? Quin paper poden jugar les tecnologies en aquest escenari?

Innovació Educativa i Docència en Xarxa són les àrees del nostre congrés, àrees que en aquests temps han adquirit major rellevància si cap, com a recursos d’ajuda, en l’ensenyament per al docent i en l’aprenentatge per a l’estudiant. D’aquesta manera, les propostes de treball giraran entorn de:

Es tracta d’activitats d’ensenyament aprenentatge que, d’una banda, impliquen l’estudiant provocant un aprenentatge profund que tinga un impacte important en la seua formació i, per un altre, implementen i avaluen experiències d’aprenentatge vinculades amb els ODS.
Aquestes experiències proporcionen l’oportunitat de treballar en contextos reals com a llocs de treball, laboratoris, entorns socials, projectes d’investigació, aprenentatge en acció, sostenibilitat, igualtat, solidaritat, etc.

Una de les finalitats més importants de l’avaluació és ajudar a aprendre condicionant un estudi intel·ligent, corregint errors a temps i mantenint l’esforç de els/as estudiants al llarg del curs. Des d’aquesta perspectiva, pren rellevància les propostes d’avaluació formativa, autèntica, participativa i compartida, el principal objectiu de la qual és facilitar l’aprenentatge.

Aquesta àrea se centra en els processos d’ensenyament-aprenentatge que posen l’accent en l’aprenentatge actiu i constructiu, l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge profund.
La docència se centra en dissenyar, organitzar i donar suport a experiències d’aprenentatge valuoses, orientades a facilitar en els/as estudiants un aprenentatge profund.

En línia amb el marc europeu per a la competència digital del professorat, la finalitat d’aquest àmbit és compartir experiències de docents que desenvolupen entorns d’aprenentatge i comunitats de pràctica, que permeten a l’estudiant desenvolupar-se en un entorn social autèntic: entorns multimèdia d’aprenentatge col·laboratiu, xarxes socials, feedback automatitzat, tutors intel·ligents, realitat augmentada…

Us convidem a participar en aquest esdeveniment per a poder construir junts un futur millor per a l’Educació Superior.

Cordialment.

Comité Executiu IN-XARXA 2023.

Call for papers

Consulta la normativa, descàrrega les plantilles i realitza el teu enviament a continuació…

Normativa IMPORTANT  a tindre en compte

Per a la revisió i acceptació dels treballs és necessari enviar la COMUNICACIÓ COMPLETA, seguint les normes de publicació i la plantilla proposada, en format .docx (o si utilitza la plantilla LaTeX en .pdf). Les comunicacions hauran de tindre una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 15.

L’idioma oficial del congrés és el castellà, no obstant això, excepcionalment s’acceptaran treballs en anglés.

El comité organitzador decidirà, ateses les recomanacions del comité científic i a l’organització del programa del congrés, quines comunicacions es realitzaran en format oral i quins en format pòster, comunicant-li-ho als autors amb suficient antelació.

L’acceptació dels treballs pot comportar propostes de millora que hauran de ser tingudes en compte per a la seua presentació i acceptació final.

La inscripció donarà dret a la defensa d’un màxim de dos treballs.

El títol i autors del treball finalment publicat haurà de coincidir amb l’inicialment presentat i acceptat.

La data límit d’enviament de treballs serà el 3 d’abril de 2023.

Els enviaments hauran de realitzar-se mitjançant la plataforma a la qual s’accedeix prement el següent botó de «Enviar paper». Ha de realitzar l’enviament seguint les instruccions d’enviament que pot obtindre en el botó que pot trobar més a baix. Serà necessari incloure la informació completa de tots els autors participants (nom i cognoms, filiació i correu electrònic), per a poder acceptar la comunicació.

Com a orientació es pot consultar la Rúbrica d’avaluació utilitzada pels revisors a l’hora de valorar els treballs.

Totes les comunicacions acceptades, independentment del format de la seua presentació (oral o pòster) seran publicades en les Actes de Congrés (sempre que es realitze la defensa del treball), per això és obligatori que les contribucions siguen originals, havent de presentar experiències pràctiques i evidències empíriques. Els treballs que hagen sigut acceptats i remesos dins del termini i en la forma escaient correctes, seran publicats per la Universitat Politècnica de València amb l’identificador pertinent.

Per a presentar una comunicació ha de seguir alguna de les plantilles facilitades a continuació:

– Data límit per a l’enviament de treballs: 28/03/2022

– Notificació de l’acceptació o rebuig de les comunicacions: 16/05/2022

– Inscripció de l’autor: Una vegada acceptada una comunicació, perquè aquesta siga presentada en el Congrés, és imprescindible que almenys un dels autors estiga inscrit en el congrés abans del 01/07/2022

[ Pròximament s’habilitarà l’enviament, les instruccions per a realitzar el mateix i la rúbrica d’avaluació ]

dates a recordar / Apunta-les en la teua agenda

Inscripció / La inscripció romandrà oberta fins el pròxim dia 1 de juliol de 2022

  • Les contribucions només es publicaran en les actes del congrés si almenys un dels autors de cada treball acceptat s’inscriu en el congrés.
  • Una inscripció pot cobrir un màxim de 2 treballs.
  • És necessària la inscripció per a assistir al congrés, encara que no es desitge presentar cap comunicació.
  • Per a seleccionar d’inscripció per a ALUMNES NO UPV haurà d’acreditar la seua matrícula vigent en el curs actual en estudis de grau, màster o doctorat oficials.

General

100

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Documentació i material del congrés
Coffee breaks
Certificacions corresponents

Alumnes i comunitat UPV

30

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Documentació i material del congrés
Coffee breaks
Certificacions corresponents

Devolucions i cancel·lacions:


Només s’atendran sol·licituds de cancel·lació si es reben abans del 22 de juny de 2022. Hi ha una taxa de 10€ per despeses de gestió que no es retornarà en cap cas.

EN EDICIONS ANTERIORS ...

INRED2018
INRED2021 bis

Contacta'ns / Pots enviar-nos qualsevol pregunta mitjançant aquest formulari

Error: Formulario de contacto no encontrado.

ORGANITZA:


Camino de Vera s/n,
46022 – València
España

+ 34 963.877.007
ext. 78404
ext. 78944