Quan

6, 7 i 8 de Juliol · 2022

On

València (Espanya)

Organitza

Universitat Politècnica de València

LA INNOVACIÓ EDUCATIVA SE CITA A VALÈNCIA AL JULIOL DE 2022


Presentacion3

PRESENTACIÓ

Presentació del congrés i àrees temàtiques d’interés

2393031_jury_law_people_group_human_icon (1)

COMITÉS

Presentació dels comités executiu, científic i organitzador

calendario 2

DATES A RECORDAR

Les dates importants que has d’afegir en el teu calendari

Call for papers

Consulta la normativa, descàrrega les plantilles i realitza el teu enviament a continuació…

Des del Comité Organitzador del VIII Congrés d’Innovació Educativa i Docència en Xarxa, INRED 2022, ens complau convidar-los a presentar propostes de treballs en l’àmbit de l’ensenyament superior relatius a les àrees temàtiques següents:

– Pràctiques educatives d’alt impacte

Activitats d’ensenyament aprenentatge que aconsegueixen implicar l’estudiant a un nivell alt i provoquen un aprenentatge profund que té un impacte important en la seua formació. Aquestes experiències proporcionen l’oportunitat de treballar en contextos reals com a llocs de treball, laboratoris, entorns socials, projectes d’investigació, etc.

– Avaluació orientada a l’aprenentatge

Una de les finalitats més important de l’avaluació és ajudar a aprendre condicionant un estudi intel·ligent, corregint errors a temps i mantenint l’esforç dels estudiants al llarg del curs. Des d’aquesta perspectiva en aquesta àrea temàtica tenen cabuda propostes d’avaluació el principal objectiu de la qual és facilitar l’aprenentatge pel que es duen a terme durant el desenvolupament de l’assignatura i amb certa freqüència i que la informació necessària (feedback) per a anar ajustant el procés de manera que els alumnes aconseguisquen els resultats d’aprenentatge proposats.

– Integració dels ODS en l’educació superior

En línia amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, en aquest àmbit es pretén recollir propostes que implementen i avaluen experiències d’aprenentatge vinculades amb reptes socials, Aprenentatge-Servei, aprenentatge en acció, sostenibilitat, equitat, igualtat i solidaritat.

– Metodologies actives d’ensenyament-aprenentatge

Dur a terme un ensenyament basat en metodologies actives suposa desenvolupar competències docents específiques que s’orienten a aconseguir que l’estudiant participe activament en el seu aprenentatge, de manera que tinga “alguna cosa” a fer i “alguna cosa” a aprendre.

– Recursos tecnològics per a un aprenentatge de qualitat

En línia amb el marc europeu per a la competència digital del professorat, la finalitat d’aquest àmbit és compartir experiències de docents que utilitzen, de manera creativa i innovadora, diferents estratègies digitals que potencien la implicació de l’estudiant en l’assignatura i, en conseqüència, el seu aprenentatge. Per exemple: analítica de l’aprenentatge, entorns multimèdia d’aprenentatge col·laboratiu, xarxes socials, feedback automatitzat, tutors intel·ligents, realitat augmentada.

Normativa IMPORTANT a tindre en compte:

– Per a la revisió i acceptació dels treballs és necessari enviar la COMUNICACIÓ COMPLETA, seguint les normes de publicació i la plantilla proposada, en format .docx (o si utilitza la plantilla LaTeX en .pdf). Les comunicacions hauran de tindre una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 15.

– L’idioma oficial del congrés és el castellà, no obstant això, excepcionalment s’acceptaran treballs en anglés.

El comité organitzador decidirà, ateses les recomanacions del comité científic i a l’organització del programa del congrés, quines comunicacions es realitzaran en format oral i quins en format pòster, comunicant-li-ho als autors amb suficient antelació.

L’acceptació dels treballs pot comportar propostes de millora que hauran de ser tingudes en compte per a la seua presentació i acceptació final.

La inscripció donarà dret a la defensa d’un màxim de dos treballs.

El títol i autors del treball finalment publicat haurà de coincidir amb l’inicialment presentat i acceptat.

La data límit d’enviament de treballs serà el 28 de març de 2022.

Els enviaments hauran de realitzar-se mitjançant la plataforma a la qual s’accedeix prement el següent botó de “Enviar paper”. Ha de  realitzar l’enviament seguint aquestes instruccions i serà necessari incloure la informació completa de tots els autors participants (nom i cognoms, filiació i correu electrònic), per a poder acceptar la comunicació.

Com a orientació es pot consultar la Rúbrica d’avaluació utilitzada pels revisors a l’hora de valorar els treballs.

Totes les comunicacions acceptades, independentment del format de la seua presentació (oral o pòster) seran publicades en les Actes de Congrés (sempre que es realitze la defensa del treball), per això és obligatori que les contribucions siguen originals, havent de presentar experiències pràctiques i evidències empíriques. Els treballs que hagen sigut acceptats i remesos dins del termini i en la forma escaient correctes, seran publicats per la Universitat Politècnica de València amb l’identificador pertinent.

Per a presentar una comunicació ha de seguir alguna de les plantilles facilitades a continuació:

– Data límit per a l’enviament de treballs: 28/03/2022

– Notificació de l’acceptació o rebuig de les comunicacions: 16/05/2022

– Inscripció de l’autor: Una vegada acceptada una comunicació, perquè aquesta siga presentada en el Congrés, és imprescindible que almenys un dels autors estiga inscrit en el congrés abans del 01/07/2022

Tallers / Sessions pràctiques

Raúl Terol Bolinches

Universitat Politècnica de València

Noves narratives sonores: el podcast a l'aula

Beatriz Rey

Universitat Politècnica de València

Realitat virtual i augmentada en educació

Anna Forés

Universitat de Barcelona

Com afavorir un aprenentatge més eficaç a través de la neuroeducación

   

Soledad Ibarra / Gregorio Rodríguez

Universidad de Cádiz

Disseny i avaluació de resultats d'aprenentatge

   

Llanos Gómez / Sergio Pérez

Universitat Politècnica de València

Educar en la justícia social. Propostes des dels objectius de desenvolupament sostenible

   

José V. Benlloch / Lenin G. Lemus

Universitat Politècnica de València

El que saben els nostres entorns d'aprenentatge sobre el que fa (o no) el nostre estudiantat. Analítiques de l'Aprenentatge

Programa

Tallers pràctics

Sessions paral·leles per a l'intercanvi d'experiències pràctiques
Planta baixa edifici 1G (ETS Enginyeria Informàtica) Sesiones paralelas para el intercambio de experiencias prácticas. Sesiones

Orxata i Networking

Uns moments per a prendre una orxata i comentar l'aprés amb els companys
Hall de la planta baixa de l'edifici 1G (ETS Enginyeria Informàtica)

Inauguració del congrés

A càrrec del Vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica de la UPV
Sr. Juan Carlos Cano Escribá

Paranimf UPV - 1a planta edifici 3A (Rectorat)
Manuel Martínez Torán

Sessió plenària. Espais maker i joventut

La ponència ens introduirà breument en la cultura maker i reflexionarà sobre els seus beneficis en l'educació.
Paranimf UPV - 1ª planta edifici 3A (Rectorat) ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Manuel Martínez Torán / Universitat Politècnica de València  

Café i pòsters

Temps per a prendre un café i visitar els pòsters
Hall del Paranimf UPV - 1a planta edifici 3A (Rectorat)

Presentacions orals

Sessions paral·leles de presentacions orals en cadascun dels temes d'interés
Planta baixa edifici 1G (ETS Enginyeria Informàtica)

Tallers pràctics

Sessions paral·leles per a l'intercanvi d'experiències pràctiques
Tallers 4 i 5 ·  Planta baixa edifici 1G (ETS Enginyeria Informàtica)
Taller 6 ·  Aula informàtica de l'ICE, edifici 6G (Nexus)

Presentacions orals

Sessions paral·leles de presentacions orals en cadascun dels temes d'interés
Planta baixa edifici 1G (ETS Enginyeria Informàtica)

Café i pòsters

Temps per a prendre un café i visitar els pòsters
Hall del Paranimf UPV - 1a planta edifici 3A (Rectorat)

Presentació del programa PIAE+ UPV

Presentació del programa PIAE+ a càrrec de la Vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria
Sra. M. Esther Gómez Martín

Paranimf de la UPV - 1a planta edifici 3A (Rectorat)

Clausura del congrés

A càrrec del Vicerector de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital de la UPV
Sr. José Pedro García Sabater

Paranimf de la UPV - 1a planta edifici 3A

dates a recordar / Apunta-les en la teua agenda

Call for papers
23 Novembre 2021 - 28 Març 2022
Accedeix a tota la informació, normativa, plantilla i dates clau en Call for papers.
Límit recepció de treballs
28 Març 2022
Pots enviar els teus treballs a INRED 2022 fins al 28 de març de 2022.
Comunicació d'acceptació de treballs
16 Maig 2022
El 16 de maig es notificarà als autors l'acceptació o rebuig de les seues propostes.
Període d'inscripció obert
17 Maig 2022 - 1 Juliol 2022
A partir del 17 de maig s'obrirà la inscripció al congrés fins al 1 de juliol de 2022.
CONGRÉS IN-RED 2022 @ Universitat Politècnica de València
6, 7 i 8 juliol 2022
Els dies 6, 7 i 8 de juliol se celebrará el CONGRÉS IN-RED 2022.

Inscripció / La inscripció romandrà oberta fins el pròxim dia 1 de juliol de 2022

 • Les contribucions només es publicaran en les actes del congrés si almenys un dels autors de cada treball acceptat s’inscriu en el congrés.
 • Una inscripció pot cobrir un màxim de 2 treballs.
 • És necessària la inscripció per a assistir al congrés, encara que no es desitge presentar cap comunicació.
 • Per a seleccionar d’inscripció per a ALUMNES NO UPV haurà d’acreditar la seua matrícula vigent en el curs actual en estudis de grau, màster o doctorat oficials.

General

100

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Documentació i material del congrés
Coffee breaks
Certificacions corresponents

Alumnes i comunitat UPV

30

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Documentació i material del congrés
Coffee breaks
Certificacions corresponents

Devolucions i cancel·lacions:


Només s’atendran sol·licituds de cancel·lació si es reben abans del 22 de juny de 2022. Hi ha una taxa de 10€ per despeses de gestió que no es retornarà en cap cas.

EN EDICIONS ANTERIORS ...

Logo_inred_1
IN-Red_2017-m
INRED2018
inred2019
inred2020
INRED2021 bis

Contacta'ns / Pots enviar-nos qualsevol pregunta mitjançant aquest formulari

  ORGANITZA:


  Camino de Vera s/n,
  46022 – València
  España

  + 34 963.877.007
  ext. 78404
  ext. 78944