Quan

13 i 14 de Juliol · 2023

On

València (Espanya)

Organitza

Universitat Politècnica de València

LA INNOVACIÓ EDUCATIVA SE CITA A VALÈNCIA AL JULIOL DE 2023


Un any més ens plau informar-vos que l’IX Congrés d’Innovació Educativa i Docència en Xarxa INRED 2023 se celebrarà els dies 13 i 14 de juliol.

Actualment, les universitats es troben immerses en entorns de gran complexitat amb canvis transformadors com els mediambientals, interculturals, tecnològics, científics, que tenen implicacions d’abast en la formació dels nostres/as estudiants. En aquest context, la qüestió de l’èxit universitari a llarg termini, no es pot centrar només en l’obtenció d’un títol, sinó que ha d’abordar també el tipus de formació que se’ls ofereix per a fer possible que els nostres/as titulats/as puguen enfrontar-se a un món que canvia ràpidament i en contextos socials i, sovint personals, turbulents i molt exigents.

Tenint en compte aquests reptes el congrés, sota el lema “Models docents transformadors per a un aprenentatge al llarg de la vida”, es plantejarà algunes qüestions com: Quins entorns d’aprenentatge poden resultar valuosos per a els/as estudiants? Quin tipus de pràctiques educatives caldria impulsar per a promoure experiències d’aprenentatge d’alt impacte? Quin paper poden jugar les tecnologies en aquest escenari?

Innovació Educativa i Docència en Xarxa són les àrees del nostre congrés, àrees que en aquests temps han adquirit major rellevància si cap, com a recursos d’ajuda, en l’ensenyament per al docent i en l’aprenentatge per a l’estudiant. D’aquesta manera, les propostes de treball giraran entorn de:

Es tracta d’activitats d’ensenyament aprenentatge que, d’una banda, impliquen l’estudiant provocant un aprenentatge profund que tinga un impacte important en la seua formació i, per un altre, implementen i avaluen experiències d’aprenentatge vinculades amb els ODS.

Una de les finalitats més importants de l’avaluació és ajudar a aprendre condicionant un estudi intel·ligent, corregint errors a temps i mantenint l’esforç de els/as estudiants al llarg del curs. Des d’aquesta perspectiva, pren rellevància les propostes d’avaluació formativa, autèntica, participativa i compartida, el principal objectiu de la qual és facilitar l’aprenentatge.

Aquesta àrea se centra en els processos d’ensenyament-aprenentatge que posen l’accent en l’aprenentatge actiu i constructiu, l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge profund.
La docència se centra en dissenyar, organitzar i donar suport a experiències d’aprenentatge valuoses, orientades a facilitar en els/as estudiants un aprenentatge profund.

En línia amb el marc europeu per a la competència digital del professorat, la finalitat d’aquest àmbit és compartir experiències de docents que utilitzen, de manera creativa i innovadora, recursos tecnològics i desenvolupen entorns d’aprenentatge i comunitats de pràctica que permeten a l’estudiant desenvolupar-se en un entorn social autèntic: entorns multimèdia d’aprenentatge col·laboratiu, xarxes socials, feedback automatitzat, tutors intel·ligents, realitat augmentada…

Us convidem a participar en aquest esdeveniment per a poder construir junts un futur millor per a l’Educació Superior.

Cordialment.

Comité Executiu IN-RED 2023

Call for papers

Consulta la normativa, descàrrega les plantilles i realitza el teu enviament a continuació…

Normativa IMPORTANT  a tindre en compte

Per a la revisió i acceptació dels treballs és necessari enviar la COMUNICACIÓ COMPLETA, seguint les normes de publicació i la plantilla proposada, en format .docx (o si utilitza la plantilla LaTeX en .pdf ). Les comunicacions hauran de tindre una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 15..

L’idioma oficial del congrés és l’espanyol, no obstant això, excepcionalment s’acceptaran treballs en anglés.

El comité organitzador decidirà, ateses les recomanacions del comité científic i a l’organització del programa del congrés, quines comunicacions es realitzaran en format oral i quins en format pòster, comunicant-li-ho a els/les autors/as amb suficient antelació.

L’acceptació dels treballs pot comportar propostes de millora que hauran de ser tingudes en compte per a la seua presentació i acceptació final.

La inscripció donarà dret a la defensa d’un màxim de dos treballs.

El títol i autors/as del treball finalment publicat haurà de coincidir amb l’inicialment presentat i acceptat.

La data límit d’enviament de treballs serà el 3 d’abril de 2023.

Els enviaments hauran de realitzar-se mitjançant la plataforma a la qual s’accedeix prement el següent botó de «ENVIAR PAPER». Ha de  realitzar l’enviament seguint les instruccions d’enviament que pot obtindre en el botó «INSTRUCCIONS D’ENVIAMENT» que pot trobar més a baix. Serà necessari incloure la informació completa de tots/totes els/les autors/as participants (nom i cognoms, filiació i correu electrònic), per a poder acceptar la comunicació.

Com a orientació es pot consultar la Rúbrica d’avaluació utilitzada per els/les revisors/as a l’hora de valorar els treballs.

Totes les comunicacions acceptades, independentment del format de la seua presentació (oral o pòster) seran publicades en les Actes de Congrés (sempre que es realitze la defensa del treball), per això és obligatori que les contribucions siguen originals, havent de presentar experiències pràctiques i evidències empíriques. Els treballs que hagen sigut acceptats i remesos dins del termini i en la forma escaient correctes, seran publicats per la Universitat Politècnica de València amb l’identificador pertinent.

Per a presentar una comunicació es prega seguir alguna de les plantilles facilitades a continuació

Plantilla MS Word

Plantilla LateX

Data límit per a l’enviament de treballs: 03/04/2023

Notificació de l’acceptació o rebuig de les comunicacions: 18/05/2023

Inscripció de l’autor/a: Una vegada acceptada una comunicació, perquè aquesta siga presentada en el Congrés, és imprescindible que almenys un d’els/les autors/as estiga inscrit en el congrés abans del 03/07/2023

Tallers / Sessions pràctiques

     

Jordi Linares  /  Juan J. Izquierdo

Universitat Politècnica de València

Dominant la IA generativa. Revolucionant l'educació superior

     

Joserra Díez / Kristina Zuza

Universidad de País Vasco

Aplicació a l'aula dels resultats de la investigació en l'ensenyament de les ciències

Margarita Isabel Asensio Pastor

Universidad de Almería

Pràctiques inclusives per a l'alfabetització acadèmica en educació superior

Programa

Tallers pràctics

Planta baixa edifici 1G (ETS Enginyeria Informàtica)
Sessions paral·leles per a l'intercanvi d'experiències pràctiques XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

Dates a recordar / Apunta-les en la teua agenda

Call for papers
12 Gener 2023 - 03 Abril 2023
Accedeix a tota la informació, normativa, plantilla i dates clau en Call for papers.
Límit recepció de treballs
3 Abril 2023
Pots enviar els teus treballs a IN-RED 2023 fins al 3 d'abril de 2023.
Comunicació d'acceptació de treballs
18 Maig 2023
El 18 de maig es notificarà als autors l'acceptació o rebuig de les seues propostes.
Obertura període d'inscripció
19 Maig 2023 - 3 Juliol 2023
A partir del 19 de maig s'obrirà la inscripció al congrés fins al 3 de juliol de 2023.
CONGRÉS IN-RED 2023 @ Universitat Politècnica de València
13 i 14 Juliol 2023
Els dies 13 i 14 de Juliol se celebrarà el CONGRÉS IN-RED 2023.

Inscripció / La inscripció romandrà oberta fins el pròxim dia 3 de juliol de 2023

 • Les contribucions sol es publicaran en les actes del congrés si almenys un/a d’els/les autors/as de cada treball acceptat s’inscriu en el congrés.
 • Una inscripció pot cobrir un màxim de 2 treballs.
 • És necessària la inscripció per a assistir al congrés, encara que no es desitge presentar cap comunicació.
 • Per a seleccionar mena d’inscripció per a ALUMNES/AS NO UPV haurà d’acreditar la seua matrícula vigent en el curs actual en estudis de grau, màster o doctorat oficials.

General

150

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Documentació i material del congrés
Coffee breaks
Certificacions corresponents

Alumnes/as i comunitat UPV

75

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Documentació i material del congrés
Coffee breaks
Certificacions corresponents

Devolucions i cancel·lacions:


Només s’atendran sol·licituds de cancel·lació si es reben abans del 25 de juny de 2023. Hi ha una taxa de 10€ per despeses de gestió que no es retornarà en cap cas.

Contacta'ns / Pots enviar-nos qualsevol pregunta mitjançant aquest formulari

  ORGANITZA:


  Camino de Vera s/n,
  46022 – València
  España

  + 34 963.877.007
  ext. 78404
  ext. 78944