Quan

Juliol, 15 i 16 de 2021

On

València (Espanya)

ORGANITZA

Universitat Politècnica de València

LA INNOVACIÓ EDUCATIVA SE CITA A VALÈNCIA EN JULIOL DE 2021


icononegro

PRESENTACIÓ

Presentació del congrés i àrees temàtiques d’interés

comite 3

COMITÈS

Presentació dels comitès científic, ejecutiu i organitzador

calendario 2

DATES A RECORDAR

Les dates importants que has d’afegir al teu calendari

Call for papers

Consulta la normativa, descarrega les plantilles i fes l’enviament a continuació…

Des del Comité Organitzador del VII Congrés d’Innovació Educativa i Docència en Xarxa, IN-RED 2021, ens complau convidar-los a presentar propostes de treballs en l’àmbit de l’ensenyament superior relatius a les àrees temàtiques següents:

– Metodologies docents innovadores


– Mitjans i instruments d’avaluació

– Recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge

– Nous escenaris formatius en educació superior

– Incorporació de Aps i ODS en l’educació superior

– Formació integral/competencial de l’alumne

Normativa IMPORTANT a tindre en compte: 

Per a la revisió i acceptació dels treballs és necessari enviar la COMUNICACIÓ COMPLETA, seguint les normes de publicació i la plantilla proposada, en format .docx (o si utilitza la plantilla LaTeX en .pdf ). Les comunicacions hauran de tenir una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 15.

L’idioma oficial del congrés és el castellà, no obstant això, excepcionammente s’admetran treballs en anglès.

El comitè organitzador decidirà, atenent a les recomanacions del comitè científic i a l’organització del programa del congrés, quines comunicacions es realitzaran en format oral i quins en format pòster, comunicant-li-ho als autors amb suficient antelació.

L’acceptació dels treballs pot comportar propostes de millora que hauran de ser tingudes en compte per a la seva presentació i acceptació final.

La inscripció donarà dret a la defensa d’un màxim de dos treballs.

El títol i autors del treball finalment publicat haurà de coincidir amb l’inicialment presentat i acceptat.

La data límit d’enviament de treballs serà el 29 de març de 2021.

Els enviaments hauran de realitzar-se mitjançant la plataforma a la qual s’accedeix prement el següent botó de “Enviar paper”. Ha de realitzar l’enviament seguint aquestes instruccionsserà necessari incloure la informació completa de tots els autors participants (nom i cognoms, filiació i correu electrònic), per poder acceptar la comunicació.

Per a tindre una orientació podeu consultar la Rúbrica d’avaluació utilitzada pels revisors en la valoració dels treballs.

Totes les comunicacions acceptades, independentment del format de la seua presentació (oral o pòster) seran publicades en les Actes de Congrés (sempre que es realitze la defensa presencial del treball), per açò és obligatori que les contribucions siguen originals, havent de presentar experiències pràctiques i evidències empíriques. Els treballs que hagen sigut acceptats i remesos dins del termini i en la forma escaient correctes, seran publicats per la Universitat Politècnica de València amb l’identificador pertinent.

Per a presentar una comunicació es prega seguir alguna de les plantilles facilitades a continuació:

– Data límit per a l’enviament de treballs: 29/03/2021

– Notificació de l’acceptació o rebuig de les comunicacions: 18/05/2021

– Inscripció de l’autor: Una vegada acceptada una comunicació, perquè aquesta siga presentada en el Congrés, és imprescindible que almenys un dels autors estiga inscrit en el congrés abans del 01/07/2021

Programa

Programa subjecte a canvis en funció de l’evolució de la pandèmia, que poguera derivar en la necessitat de modificar el format d’aquest

Cafè i pòsters

(Edifici Nexus. Hall. Ala Oest. Planta baixa)  

Comunicacions

Comunicacions

Cafè y pòsters

(Edifici Nexus. Hall. Ala Oest. Planta baixa)  

Dates a recordar / Anota-les en la teua agenda

Call for papers
25 Novembre 2020 - 29 Març 2021
Accedeix a tota la informació, normativa, plantilla i dates clau en Call for papers.
Límit recepció de treballs
29 Març 2021
Pots enviar els teus treballs a INRED 2021 fins al 29 de març de 2021.
Comunicació d'acceptació de treballs
18 Maig 2021
El 18 de maig es notificarà als autors l'acceptació o rebuig de les seues propostes.
Període d'inscripció obert
19 Maig 2021 - 1 Juliol 2021
A partir del 19 de maig s'obrirà la inscripció al congrés fins al 1 de juliol de 2021.
CONGRÉS IN-RED 2021 @ Universitat Politècnica de València
15 i 16 Juliol 2021
Els dies 15 i 16 de juliol se celebrarà el CONGRÉS IN-RED 2021.

Inscripció / El termini d'inscripció és del 19 de maig al 1 de juliol de 2021

Els preus assenyalats són els preus màxims. En funció del format, activitats  i programa definitiu que l’evolució de la pandèmia ens permeta concretar, els preus podrien disminuir.

 • Les contribucions només es publicaran en les actes del congrés si almenys un dels autors de cada treball acceptat s’inscriu en el congrés.
 • Una inscripció pot cobrir un màxim de 2 treballs.
 • Ès necessària la inscripció per a assistir al congrés, tot i que no es desitge presentar cap comunicació.
 • Per a seleccionar tipus d’inscripció per a ALUMNES NO UPV haurà d’acreditar la seua matrícula vigent en el curs actual en estudis de grau, màster o doctorat oficials.

General

100

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques.
Documentació i material del congrés.
Coffee breaks.
Menjar dia 15 de juliol.

Alumnes NO UPV

50

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques.
Documentació i material del congrés.
Coffee breaks.
Menjar dia 15 de juliol.

Comunitat UPV

30

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques.
Documentació i material del congrés.
Coffee breaks.
Menjar dia 15 de juliol.

Devolucions i cancelacions:


Només s’atendran sol·licituds de cancel·lació si es reben abans del 22 de juny de 2021. Hi ha una taxa de 10€ per despeses de gestió que no es retornarà en cap cas.

Contacta'ns / Pots enviar-nos qualsevol pregunta mitjançant aquest formulari

  ORGANITZA:


  Camino de Vera s/n,
  46022 – València
  España

  + 34 963.877.007
  ext. 78404
  ext. 78944